Via San Gerardo, 1 • 95017 Piedimonte Etneo (CT)
Tel.: *** • Mobile: +39 377 3710316
E-mail: carrubbellaetnamare@tiscali.it • web: ***