Via Umberto – Vico Manganelli, 7 • 98035 Giardini Naxos (ME)
Tel.: *** • Mobile: +39 328 7613474
E-mail: villamaria-giardininaxos@hotmail.com • web: www.villamaria-giardininaxos.com