Via Naxos, 251 • 98035 Giardini Naxos (ME)
Tel.: *** • Mobile: +39 329 0782457
E-mail: info@baiadellesirene.eu • web: www.baiadellesirene.eu