Via Consolare Valeria, 140 • 98035 Giardini Naxos (ME)
Tel.: +39 0942 54317 • Mobile: +39 345 9182745
E-mail: info@bbvillahibiscus.it • web: www.bbvillahibiscus.it